keskiviikko 28. maaliskuuta 2012

Luonnon monimuotoisuusstrategia lausunnoilla


Kevättalven taittuessa kevätsohjoksi saimme luonnoksen Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiaksi 2012−2020 lausuntokierrokselle. Lausuntoja pyydetään laajasti ministeriöiltä, tutkimuslaitoksilta, yliopistoilta, kansalaisjärjestöiltä ja elinkeinoelämältä.

Strategiasta on tarkoitus tehdä valtioneuvoston periaatepäätös vielä ennen kesää. Strategia saa seurakseen toimintaohjelman, josta ilmenee, miten päämäärät on tarkoitus saavuttaa. Toimintaohjelmaa viimeistellään parhaillaan.

Rakentavaa ja luovaa yhteistyötä

Strategiaa ja toimintaohjelmaa on valmisteltu vuoden päivät. Niiden kimpussa on ahkeroinut yli kolmenkymmenen jäsenen seurantaryhmä, jossa on edustettuna asian kannalta keskeiset tahot valtion laitoksista kansalaisjärjestöihin ja elinkeinoelämään. Asiantuntija-apua on saatu ryhmän ulkopuoleltakin.

Yhteistyö on sujunut erinomaisesti, vaikka aihe voisikin olla omiaan herättämään ristiriitoja. Keskustelut ovat ajoittain olleet tiukkojakin, mutta aina asiaperusteisia ja toisten osapuolten näkemyksiä kunnioittavia. Tärkeää asiaa on viety aidosti yhdessä eteenpäin. Omasta puolestani haluan kiittää jo nyt kumppaneitamme tehokkaasta yhteistyöstä!

Kiitos kuuluu myös kaikille teille internetissä strategiatyöhön osallistuneille! Halusimme alusta alkaen tehdä strategiaa mahdollisimman avoimesti ja kansalaisten mielipiteitä kuunnellen. Sadat henkilöt ovat olleet mukana aktiivisesti. Edelliskevään otakantaa.fi -kyselyn ja viimesyksyisen luonnoksen nettikommentoinnin kautta saimme arvokkaita mielipiteitä ja näkemyksiä työmme tueksi.

Olemme laskeskelleet, että sosiaalisen median, seurantatyöryhmän ja sen taustatahojen sekä lausuntojen kautta strategian uudistamiseen on osallistunut arviolta tuhatkunta henkilöä varsin laajasti yhteiskunnan eri aloilta.

Strategia on askeleista ensimmäinen

Strategia on ensimmäinen askel: sen tulee myös toteutua käytännössä. Suomi on osaltaan mukana maailmanlaajuisessa pyrkimyksessä saada luonnon köyhtyminen kuriin vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteeseen on jäljellä kovin lyhyt aika. Määräaikaan tuijottamisen sijaan on tunnustettava, että muutoksen tarve on väistämätön. Mitä pikemmin toimimme, sen kivuttomammin tavoitteet saavutetaan. Mitä enemmän hidastelemme, sitä epävarmemmaksi onnistuminen käy, ja jossain tulee vastaan raja, jonka jälkeen paluuta elinkelpoiselle planeetalle ei ole.

Seurantatyöryhmän jatkaa toimintaohjelman kirjoittamista. Siinä määritellään, miten strategian antamat suuntaviivat viedään käytäntöön. Avaamme internet-keskustelun myös toimintaohjelmasta, kun sen luonnos saadaan seurantatyöryhmää tyydyttävään kuntoon.

Tehdään siis jatkossakin yhdessä töitä luonnon puolesta. Siten, että vuonna 2020 meillä todella on hyviä uutisia kerrottavana.

Nauttikaa huimasta kevään valosta, palataan asiaan!

Ilkka Heikkinen

Lausuntopyyntö ja strategian luonnos löytyvät ympäristöministeriön verkkosivulta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti