maanantai 21. marraskuuta 2011

Kansalaiskeskustelun satoa


Kiitos teille kaikille, jotka osallistuitte luonnon monimuotoisuusstrategian kansalaiskeskusteluun. Kyselyyn vastasi kahden viikon aikana reilut sataneljäkymmentä henkilöä, ja vastauksista kertyi yhteensä yli kahdeksankymmentä sivua luettavaa. Erinomainen sato siis!

Monet saamistamme vastauksista olivat erittäin perusteellisia, asiallisia ja asiantuntevia. Niistä välittyi, että luonnon monimuotoisuuden tila herättää todellista huolta. Yksi vastaajista totesi hyvin, että luonto on meillä lainassa tulevilta sukupolvilta. Näinhän se on. Usea vastaaja painotti myös, että luonnonsuojelun ohessa on huolehdittava, että maa- ja metsätalouselinkeinojen harjoittaminen on mahdollista nyt ja myös tulevaisuudessa. Suurteollisuuden ympäristövastuuta korostettiin myös useaan otteeseen. Saimme siis vastauksia spektrin kaikista väreistä.

Kuten edellisessä kirjoituksessani totesin, vastauksia ei julkaista sellaisenaan. Emmehän kertoneet teille vastaajille alun perin, että vastaukset julkaistaisiin. Olemme kuitenkin laatineet vastauksista yhteenvedon, jossa esitetään kaikki keskeisimmät näkökulmat, mielipiteet ja huomiot, jotka kyselyssä nousivat esiin. Yhteenvedon löydät oikean palkin linkistä. Yhteenvedosta huomataan, että vastaukset olivat osittain keskenään ristiriitaisia ja erimitallisia, kuten asiaan varmaan kuuluukin. Näkökulmia on monia eikä ole vain yhtä oikeaa ratkaisua. Eri näkökohtia on sovitettava yhteen. Yksi asia kuitenkin on selvä: luonnon monimuotoisuus on uhattuna, millä on vaikutuksia paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Strategiaa kritisoitiin useassa vastauksessa liian teoreettiseksi ja siihen penättiin lisää käytännönläheisyyttä. Strategia onkin vasta ensimmäinen askel: se luo suuret puitteet vuosikymmenen toiminnalle. Seuraavaksi asianomaiset ministeriöt ja laajapohjainen seurantatyöryhmä alkavat työskennellä toimintaohjelman kimpussa. Toimintaohjelmassa strategiassa esitetyt suuntaviivat viedään käytännön tasolle niiltä osin kuin asioiden hoitaminen on valtion viranomaisten vallassa. Strategia on kartta, toimenpideohjelma siihen liittyvä kompassi. Ei toista ilman toista.

Työryhmä hyödyntää saatuja vastauksia strategian viimeistelyssä sekä toimintaohjelman kirjoittamisessa. Strategia on tarkoitus saada valtioneuvoston eteen vielä tämän vuoden puolella. Toimintaohjelmassa menee todennäköisesti hieman kauemmin. Kun saamme kokoon seurantatyöryhmää tyydyttävän version toimintaohjelmasta, harkitsemme uutta kuulemiskierrosta. Tähänastinen kokemus on ollut erittäin hyvä, joten kannattaa pitää silmällä ympäristöministeriön nettisivuja.

Kiitos tähänastisesta erittäin hyvästä yhteistyöstä!

Ilkka Heikkinen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti